Hoitosopimus Espoon kaupungin kanssa

Puolarmaarin ryhmäpuutarhayhdistys ry on tehnyt käyttösopimuksen Espoon kaupungin kanssa 5.4.1993. Sopimus on päivitetty 7.7.2015.

Sopimus koskee yhteisten alueiden ja rakennelmien hallintaa,
luovutusta, hoitoa ja kunnossapitoa.

Ryhmäpuutarhayhdistyksen jäsenten hoidossa on pelkistetysti sanottuna alueen 1 ja alueen 2 mökkipalstojen ulkorajojen sisäpuolella olevat alueet (ks. kartta). Tämän alueen sisäpuolella olevat parkkipaikat, hiekkapolut ja Kimalaisenpolun nurmireunat ovat kyläläisten hoidettavia, myös yhteistilan ja parkkipaikkojen viereiset nurmikaistaleet. Ajoittain saamme hiekkaa hiekkapoluille Espoon kaupungilta, mutta levitämme sen itse. Kimalaisenpolun talvikunnossapidosta vastaa Espoon kaupunki. Hiekkapolkujen talvikunnossapito on asukkaiden vastuulla.

Yhdistyksen hoitovelvoitteeseen kuuluu sen alueella olevat postikatokset ja -laatikot, jätekatos, jätehuoltosopimuksen tekeminen, katukyltit ja liikennemerkit, yhteisantennijärjestelmä, pysäköinnistä huolehtiminen ja istutusten hoito.

Viljelypalstat kuuluvat yhdistyksen hoitovelvoitteeseen. Se vuokraa niitä kyläläisille ja osittain ulkopuolisille. Palsta-alue on laajentunut ajan myötä kartassa olevasta alkuperäisestä. Laajennusosa hyväksyttiin mukaan Puolarmaarin kylän alueeseen 2015, samoin kompostialue, joka sijaitsee kaupungin maalla.

Kimalaisen polun alkupäässä tien pohjoispuolella olevien rakentamattomien yhdistysmajojen tonttien niitto on yhdistyksen vastuulla 2015 alkaen. Tämän velvoitteen vastikkeena kaupungin viheryksikkö hoitaa yhteistilan piha-alueen ruohonleikkuun.

Vesiaiheet ja yleinen puistoalue edellä kuvatun Puolarmaarin ryhmäpuutarhan alueen ulkopuolella ovat Espoon kaupungin hoidossa. Kimalaisenpolun rakenteellisten vikojen korjaus ja peruskorjaus sekä sen sillan korjaus ovat kaupungin vastuulla.

Kartan tumma rajaus alueen 1 ja alueen 2 ympärillä kuvaa asukkaiden hoitovelvoitealuetta.

Kartan tumma rajaus alueen 1 ja alueen 2 ympärillä kuvaa asukkaiden hoitovelvoitealuetta. Klikkaa kartta suureksi.

Asukkaan hoitovelvoite

Palstojen hoitovelvoite

Jokainen Puolarmaarin mökkiläinen, joka on tehnyt vuokrasopimuksen rakennuspaikasta eli mökkipalstasta Espoon kaupungin kanssa, on velvollinen huolehtimaan sen asianmukaisesta hoidosta. Puolarmaarin ryhmäpuutarhan hallitus tulkitsee hoitovelvoitetta siten, että tontti ei saa näyttää rikkaruohoja kasvavalta joutomaalta ja ettei siellä saa olla näkyviä roju- tai jätekasoja.

Yhdistyksen toimihenkilöt tekevät ajoittain katselmuksia ja lähettävät huomautuksen niille tontin haltijoille, joiden tontti tai polunvarsi on huonossa hoidossa.

Tontin ja polun välisen alueen hoitovelvoite

Vuokrasopimus velvoittaa mökkiläisen hoitamaan polun ja tontin välisen viheralueen. Asukkaan tulee leikata ruoho polun varrelta mökkipalstan kohdalta ja poistaa siementävät rikkakasvit ja siistiä rehottavat pensaat. Jos polun varsi on vaurioitunut esim. asukkaan huoltoliikenteestä, on asukkaan korjattava vauriot.