Viljelypalstojen vuokraus

Kimalaisenpolun päässä on 67 kpl noin 50 m2 viljelypalstaa.

Ensisijaisesti palstan saa viljeltäväksi metsämökkilainen vuokramiehen ja Espoon kaupungin välisen tontinvuokrasopimuksen mukaisesti.

Jos palstoja jää vapaaksi kylän asukkailsta, ne vuokrataan ulkopuolisille. Palstoja vapautuu noin 1-5 vuosittain. Ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä yllämainituin kriteerein.

Jos haluat vuokrata palstan, klikkaa kohtaa 'Ota yhteyttä' sivun vasemmassa reunassa.

Palstavuokrat


Palstan hoito
  • Viljelypalsta on pidettävä viljeltynä ja rikkaruohot kitkettynä. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita.
  • Viljely on aloitettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
  • Jos vuokraaja ei maksa palstalaskua tai ei hoida palstaa kesän aikana, palsta annetaan seuraavana keväänä toiselle viljelijälle.
  • Jos vuokraaja kesannoi palstaa tai on estynyt hoitamasta sitä kesän ajan, hänen pitää järjestää palstan maankääntö ja perushoito, jotta rikkaruohot pysyvät poissa.
  • Palsta vuokrataan toistaiseksi. Kun vuokraaja lopetattaa viljelyn, hänen tulee irtisanoa vuokrasopimus kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tai ilmoittaa siitä palstavastaavalle
Viljeltävät kasvit
Palstalla voi viljellä kaikenlaista hyöty- ja koristekasvillisuutta, mikä ei kasva yli 1,5 m korkeaksi.

Palstojen vesipiste
Palsta-alueella on käytettävissä kasteluvesipisteet kesäaikaan. Vesipisteiden aukaisemisesta ja sulkemisesta ilmoitetaan sähköpostilla.

Rakennelmat

  • Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon ja varastolaatikon puutarhatyökaluille.
  • Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa taiasentaa väliaikaisen muovi/harsotunnelin.
  • Kiinteitä rakennelmia (esim. kasvihuoneita, pergoloita, laatoitusta yms.) ei palstalle saa rakentaa.
  • Palsta-alueen voi suojata verkolla jäniksiltä ja kauriilta.
Kompostointi ja jätteet
Kaikki alueelta peräisin oleva kompostoituva jäte on kompostoitava palstalla. Talousjätteiden kompostointi alueella on kielletty. Kaikki maatumaton jäte (muovi- ja lasipakkaukset yms.) on vietävä alueelta pois.

Käytävien ja ojien kunnossapito
Viljelijät huolehtivat alueeen käytävien hoidosta ja ojien reunojen niittämisestä kukin oman palstansa kohdalta.

Valvonta
Yhdistys valvoo näiden ohjeiden noudattamista ja antaa viljelijöille tarvittaessa kehotuksia havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelyspalstan menettämiseen.

Viljelypalstojen kartta.

Klikkaa suuremmaksi.