Viljelypalstojen vuokraus

Kimalaisenpolun päässä on 67 kpl noin 50 m2 viljelypalstaa.

Ensisijaisesti palstan saa viljeltäväksi metsämökkilainen vuokramiehen ja Espoon kaupungin välisen tontinvuokrasopimuksen mukaisesti.

Jos palstoja jää vapaaksi kylän asukkailta, ne vuokrataan ulkopuolisille. Palstoja vapautuu noin 1-5 vuosittain. Ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä yllämainituin kriteerein.

Palstan vuokraus ja yhteydenotot palstavastaavaan:

kasvipalstat.puolarmaari@gmail.com

Palstavuokrat

Palstan hoito

  • Viljelypalsta on pidettävä viljeltynä ja rikkaruohot kitkettynä. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita.
  • Viljely on aloitettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
  • Jos vuokraaja ei maksa palstalaskua tai ei hoida palstaa kesän aikana, palsta annetaan seuraavana keväänä toiselle viljelijälle.
  • Jos vuokraaja kesannoi palstaa tai on estynyt hoitamasta sitä kesän ajan, hänen pitää järjestää palstan maankääntö ja perushoito, jotta rikkaruohot pysyvät poissa.
  • Palsta vuokrataan toistaiseksi. Kun vuokraaja lopetattaa viljelyn, hänen tulee irtisanoa vuokrasopimus kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tai ilmoittaa siitä palstavastaavalle
Viljeltävät kasvit
Palstalla voi viljellä kaikenlaisia hyöty- ja koristekasveja. Uusien hedelmä- ym. puiden istutusta ei sallita. Vanhojen hedelmäpuiden korkeus pitää rajoittaa 2 metriin ja naapurin palstalle ulottuvat oksat pitää typistää.

Palstojen vesipiste
Palsta-alueella on käytettävissä kasteluvesipisteet kesäaikana. Vesipisteiden aukaisemisesta ja sulkemisesta ilmoitetaan sähköpostilla.

Rakennelmat

  • Palstalle saa tuoda siirrettäviä rakenteita, esim. lavakauluksia, kompostikehikon, varastolaatikon puutarhatyökaluille, puutarhatuolin ym pienimuotoista.
  • Palstalle voi asentaa siirrettävän muovi/harsotunnelin (maksimikorkeus 1 m). Normaalikorkuisia, muita palstoja varjostavia kasvihuoneita ei sallita. Hae ennakkohyväksyntää kasvihuoneen tapaiseen rakennelmaan palstavastaavalta.
  • Palsta-alueen voi suojata verkolla jäniksiltä ja kauriilta.
Kompostointi ja jätteet
Kaikki alueelta peräisin oleva kompostoituva jäte on kompostoitava palstalla. Talousjätteiden kompostointi alueella on kielletty. Kaikki maatumaton jäte (muovi- ja lasipakkaukset yms.) on vietävä alueelta pois.

Käytävien ja ojien kunnossapito
Viljelijät huolehtivat alueen käytävien hoidosta ja ojien reunojen niittämisestä kukin oman palstansa kohdalta.
Poistetaan voimakkaasti leviävät vieraslajit, esim. kanadanpiiskut juurineen tai leikataan ne kukinnan jälkeen.

Palstan luovutus pois

Kun viljelijä luopuu palstasta, hänen on vietävä sieltä pois kaikki tuomansa tavara. Jos yhdistys joutuu tekemään palstan siivouksen, yhdistys laskuttaa tästä palstasta luopujaa jätemaksun ja tehdyn työn verran.
Haittaeläinten suojaverkon voi jättää paikoilleen, jos verkko on ehjä ja siisti. Kompostikehikon jättämisestä voi neuvotella palstavastaavan kanssa.

Valvonta
Yhdistys valvoo näiden ohjeiden noudattamista ja antaa viljelijöille tarvittaessa kehotuksia havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelyspalstan menettämiseen.

Viljelypalstojen kartta.

Klikkaa suuremmaksi.