Mökin myynti

 • Mökin myyjä luovuttaa ostajalle asiakirjan vuokraoikeuden haltijasta ja ajantasaisen rasitustodistuksen.
 • Espoon kaupungilla on rasitteen vakuutena kolme kertaa vuosivuokran määrä.
 • Asiakirjat saa Maanmittaushallituksen eteläisestä piiristä.
 • Vapaa-ajan asunnon myynnissä menee myyntivoittoveroa. Tästä syystä mökin peruskorjauksen kustannusten kuitit kannattaa säilyttää.
 • Jos mökissä on tulisija, nuohouksesta täytyy olla osoittaa kuitti viimeisen 3 vuoden sisältä, jotta palovakuutus on voimassa.

Myyjä antaa ostajalle tiedoksi:

 • Alue on kaavoitettu loma-asumiskäyttöön. Maistraatti ei rekisteröi mökkiosoitetta vakituisen asunnon osoitteeksi.
 • Tontinvuokra ja vuosittainen hoitomaksu, jota yhdistys perii vuokramiehiltä yhteisten alueiden ja rakennusten sekä jätehuollon hoitamiseen.
 • Tontin vuokraoikeus on 50 v vuodesta 1992 vuoteen 2042.
 • Ryhmäpuutarhayhdistys vuokraa Espoon kaupungilta yhteistilaa, jossa on sauna ja pesutupa sekä juhlatila asukkaiden käytössä korvausta vastaan.
 • Asukkaan oppaassa on informaatiota puutarhakylästä.

Mökin osto

Uusi mökin omistaja toimittaa Puutarhayhdistykselle seuraavat tiedot (esim. näiden kotisivujen yhteydenottolomakkeella):

 • nimi, kotiosoite, mökkiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Tietoja tarvitaan informaation välittämiseen yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen hoitomaksun lähettämiseksi.

Ostaja lähettää kopion kauppakirjasta Espoon kaupungille, jotta maanvuokra voidaan periä oikealta omistajalta.

Ostaja maksaa kaupasta varainsiirtoveroa oma-aloitteisesti.

Vuokramiehen velvoitteita

Vuokramies on mökin ostanut henkilö, joka on tehnyt Espoon kaupungin kanssa vuokrasopimuksen rakennuspaikasta, jota kutsutaan palstaksi (huom. se ei ole tontti).

Vuokramiehen on noudatettava järjestyslakia, ryhmäpuutarha-alueen järjestyssääntöä sekä ryhmäpuutarhayhdistyksen ja kaupungin välistä sopimusta.

Vuokramies on velvollinen osallistumaan koko Puolarmaarin ryhmäpuutarha-alueen yhteisten alueiden ja -tilojen sekä yhteisten toimintojen käyttö-, hoito- ja kunnossapitokustannuksiin.

Vuokramiehen on ilmoitettava kiinteistövirastoon vakituisen asuntonsa uusi osoite kuukauden kuluessa muutosta.

Halutaan ostaa/vuokrata ilmotukset ilmoitustauluille

Jos haluat ostaa tai vuokrata mökin Puolarmaarista, laita ilmoitus kylän ilmoitustauluille (Kimalaisenpolun varressa roskakatos, postikatos-1, Kylätupa autonpesukatoksen seinä, postikatos-2).