Yhdistyksen tehtävät ja toiminta

Puutarhakylän yhteisiä asioita hoitaa rekisteröity yhdistys Puolarmaarin ryhmäpuutarha ry. Yhdistyksellä on vuosikokouksessa valittu hallitus, joka tekee päätöksiä asioiden hoidosta.

Yhdistys kerää asukkailta hoitomaksua, jolla katetaan hoitokulut. Hoitomaksun keräys perustuu pastan vuokramiehen ja Espoon kaupungin väliseen palstanvuokrasopimukseen, jonka mukaan "vuokramies on velvollinen osallistumaan koko Puolarmaarin ryhmäpuutarha-alueen yhteisten alueiden ja -tilojen sekä yhteisten toimintojen käyttö-, hoito- ja kunnossapitokustannuksiin".

Yhdistys on tehnyt vuokrasopimuksen huoltotilan vuokraamisesta Espoon kaupungilta 1.1.2013 alkaen. Tila on jäsenten käytössä maksutta talkoissa ja kylän juhlissa. Tilan saa jäsenten omaan käyttöön käyttömaksua vastaan. Käytössä on myös jäsenhintainen sauna ja pesutupa. Kesäisin käytössä on autonpesupaikka.

Yhdistys huoletii kylän jätehuollosta. Roskakatoksessa on sekajätesäiliöt, sanomalehtien keräys, pahvin, metallin ja biojätteen keräys. Puutarhajätteen poiskuljetuskustannusten pienentämiseksi on toivottavaa kompostoida puutarhajätettä omalla tontilla mahdollisimman paljon.

Yhteiset alueet hoidetaan talkootyönä, kuten huoltorakennuksen siivous, sen pihan hoito, roskakatoksen siivous, parkkipaikat ja kompostointialue. Kevät- ja syystalkoiden lisäksi voi olla kohdennettuja talkoita. Kaikki talkootyö on vastikkeetonta, eikä siitä makseta korvausta. Taloiden jälkeen kokoonnutaan kylätuvalle perinteisen talkootarjoilun merkeissä. Jos ei osallistu lainkaan talkoisiin vuoden aikana, mökkiläinen maksaa talkoomaksun hoitovastikkeen yhteydessä.

Asukkaat huolehtivat alueen sisäisten polkujen ja parkkipaikkojen kunnosta ja polkujen varsien istutuksista. Asukkaat hoitavat itse oman mökkitontin ja polun välisen nurmikaistaleen.Yhdistys päättää Kimalaisenpolun aurauksesta haluamallaan tavalla. Auraus maksetaan hoitovastikkeesta. Muiden polkujen mahdollisesta lumenpoistosta asukkaat vastaavat itse.