Yhdistyksen tehtävät ja toiminta

Puolarmaarin yhteisiä asioita hoitaa rekisteröity yhdistys Puolarmaarin ryhmäpuutarha ry. Yhdistyksellä on vuosikokouksessa valittu hallitus, joka tekee päätöksiä juoksevien asioiden hoidosta. Vuosikokouksessa päätetään aluetta koskevat isommat asiat ja linjaukset.

Yhdistys kerää asukkailta vuosittain hoitomaksua, jolla katetaan alueen hoito- ja kunnossapitokulut ja jonka määrä vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hoitomaksun keräys perustuu pastan vuokramiehen ja Espoon kaupungin väliseen palstanvuokrasopimukseen, jonka mukaan "vuokramies on velvollinen osallistumaan koko Puolarmaarin ryhmäpuutarha-alueen yhteisten alueiden ja -tilojen sekä yhteisten toimintojen käyttö-, hoito- ja kunnossapitokustannuksiin".

Yhdistys vuokraa Puolarmaarin keskellä sijaitsevaa kylätupaa Espoon kaupungilta. Kylätupa on jäsenten käytössä maksutta talkoissa ja kylän juhlissa, ja sitä voi vuokrata myös omiin tilaisuuksiin käyttömaksua vastaan. Käytössä on myös jäsenhintainen sauna ja kylätuvan yhteydessä sijaitseva pesutupa. Kesäisin käytössä on autonpesupaikka.

Yhdistys huolehtii kylän jätehuollosta. Roskakatoksesta löytyvät sekajätesäiliöt, sanomalehtien keräys sekä pahvin, metallin ja biojätteen keräys. Puutarhajätteen poiskuljetuskustannusten pienentämiseksi on toivottavaa kompostoida puutarhajätettä omalla tontilla mahdollisimman paljon.

Puolarmaarin yhteiset alueet hoidetaan kyläläisten talkootyönä. Kevät- ja syystalkoiden lisäksi voidaan järjestää kohdennettuja talkoita. Kaikki talkootyö on vastikkeetonta eikä siitä makseta korvausta. Talkoiden jälkeen kokoonnutaan kylätuvalle perinteisen talkootarjoilun merkeissä. Jos ei osallistu lainkaan talkoisiin vuoden aikana, mökkiläinen maksaa talkoomaksun hoitovastikkeen yhteydessä.

Asukkaat huolehtivat alueen sisäisten polkujen ja parkkipaikkojen kunnosta ja polkujen varsien istutuksista. Asukkaat hoitavat itse oman mökkitonttinsa ja polun välisen nurmikaistaleen.

Yhdistys päättää Kimalaisenpolun aurauksesta haluamallaan tavalla. Auraus maksetaan hoitovastikkeesta. Muiden polkujen mahdollisesta lumenpoistosta asukkaat vastaavat itse.