Hallituksen jäsenet ja toimet kaudella 2017-2018


Hallitus Nimi
Hallitus puheenjohtaja ja sihteeri Michaela Kilkki
Varapuheenjohtaja - jäteasiat
Anne Jääskeläinen
Jäsen - kiinteistö- ja talkoovastaava Pertti Mäntykangas
Jäsen - tiedottaja Irma Salminen
Jäsen - yhteydet kaupunkiin Toni Seppänen
Varajäsen
Pekka Hautala
Varajäsen Simo Hellsten

Muut toimet
Tilavaraukset Irma Salminen
Pesulan avainkoodit Irma Salminen
Kotisivut Irma Salminen
Alueen kehittämisryhmän vetäjä
Pirjo Huvila
Talousasioiden neuvonantaja Helka Backman
Tukitoiminnat Mika Laitinen
Puutarhavastaava Irma Salminen
Kompostivastaava Tuomas Syrjälä
Palstavastaava Päivi Eskola
Huvitoimikunta Maija Niskanen
Huvitoimikunta Irma Soiniemi